Konrad Wieniawa-Narkiewicz

Filter

Wyświetlanie wszystkich 3 wyników

Dr Konrad Wieniawa-Narkiewicz
Absolwent Wydziału Grafiki PWSSP w Łodzi. Dyplom w 1993 r. w pracowni wklęsłodruku prof. Leszka
Rózgi i malarstwa prof. Juliusza Narzyńskiego.
Tytuł doktora uzyskany na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. W dorobku artystycznym posiada
kilkadziesiąt wystaw indywidualnych i zbiorowych. Laureat nagród, m.in.: Grand Prix w 4
Międzynarodowym Biennale Obrazu „Quadro Art” w Łodzi w 2014 r. W latach 2017 /18 adiunkt na
Europejskim Wydziale Sztuk Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. Wykładowca na
Studiach Podyplomowych ASP w Warszawie.
Uprawia malarstwo, grafikę i rysunek.

Wykaz dorobku artystycznego
wystawy indywidualne
1990 Malarstwo, Klub „Eskulap”, Łódź
1992 Malarstwo, grafika, Galeria „Franz und Franz”, Wiedeń
1993 Malarstwo, rysunek, Galeria „Partes”, Łódź
1999 Malarstwo, Galeria Promocyjna, Warszawa
2001 Malarstwo, Galeria Promocyjna, Warszawa
2001 Malarstwo, Galeria ZPAP, Łódź
2003 Malarstwo, Galeria Podlaska, Biała Podlaska
2006 Malarstwo, Salon Sztuki 49, Warszawa
2007 Malarstwo, Galeria ZPAP, Łódź
2007 Malarstwo, Galeria Teresy Pomykały, Novotel, Warszawa
2013 Malarstwo, Dom Sztuki, Warszawa
2017 Malarstwo, Centrum Spotkania Kultur, Lublin
2017 Malarstwo, Galeria Vistula na Europejskim Wydziale Sztuk, Warszawa
2018 Malarstwo, Centrum Sztuki Fort Sokolnickiego, Warszawa
2018 Malarstwo, Centrum Promocji Kultury, Warszawa
2018 Malarstwo, Prom Kultury, Warszawa
2018 Malarstwo, Galeria Re medium, Łódź
2018 Malarstwo, Prom Kultury, Warszawa
wystawy zbiorowe
1995 Malarstwo, Galerie Miejskie, wystawa zbiorowa, Łódź
2000 Malarstwo, Stara Pomarańczarnia – Łazienki Królewskie, wystawa pokonkursowa
2001 Malarstwo, grafika, Salon wystawowy OSSP, Warszawa
2001 Malarstwo, wystawa pokonkursowa, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń
2001 Malarstwo, Galeria Promocyjna, wystawa zbiorowa, Warszawa
2003 Rysunek, Malarstwo, wystawa pokonkursowa, Łódź BWA
2003 Rysunek, wystawa pokonkursowa, Radom
2004 Malarstwo, „Salon letni”, Galeria Promocyjna, Warszawa
2004 Malarstwo, wystawa pedagogów, PZU Tower, Warszawa

2008 Malarstwo, Quadro Art., wystawa pokonkursowa, Łódź
2010 Malarstwo, Quadro Art., wystawa pokonkursowa, Łódź
2012 Malarstwo, MOK, wystawa poplenerowa, Międzyrzec Podlaski
2012 Malarstwo, Galeria na Smolnej, Warszawa
2013 Nitrografia, Galeria na Smolnej, Warszawa
2014 Malarstwo, Chiffonnages, Galeria na Smolnej, Warszawa
2014 Malarstwo, Mistrz i uczniowie, Galeria Łaźnia, Radom
2014 Malarstwo, Quadro Art., wystawa pokonkursowa, Łódź
2015 Malarstwo, rysunek, „4 razy papier”, Galeria na Smolnej, Warszawa
2016 Malarstwo, Galeria na Smolnej, Warszawa
2017 Malarstwo, Galeria na Smolnej, Warszawa
2017 Malarstwo, wystawa poplenerowa, Center „Anton Panov”- Strumica, Macedonia
2018 Malarstwo, Galeria na Smolnej, Warszawa
nagrody i wyróżnienia
2000 – Laureat Wielkiego Konkursu Malarskiego Na Najlepszy Wizerunek Warszawy
2003 – I miejsce za rysunek w Konkursie „Ziemia Obiecana” Festiwal Czterech Kultur w Łodzi
2003 – Nominacja do nagrody- Triennale Autoportretu w Radomiu
2014 – Grand Prix w 4 Międzynarodowym Biennale Obrazu „Quadro Art.” w Łodzi
2017 – stypendium artystyczne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego